Aplikimi per kredi mund te behet nga cdo shtetas Shqiptar mbi 18 vjec, i cili eshte i punesuar, pensionist ose sipermarres.
IuteCredit ofron kredi vetem me karte identiteti me shume deri ne 100.000 Leke heren e pare dhe deri ne 200.000 Leke per klientet  perserites.
Norma e interesit eshte nga 15.0% deri ne 17.0% dhe llogaritet ne baze te vleres se mbetur. Afati maksimal kohor eshte 12 muaj per kredine e pare dhe deri ne 18 muaj per kredine e perseritur.
Komisioni i aplikimit eshte kostoja e sherbimit financiar per kontrollin e aplikimit te kredise.
Zakonisht aplikimi procedohet ne me pak se 10 minuta
Kontrata e kredise mund te lidhet vetem bazuar ne dokumentin e identifikimit personal, Leternjoftim ose Pasaporte.
Apikimi per kredi mund te behet ne zyrat e IuteCredit, online ne website-in tone dhe zyrat qendrore te Postes Shqiptare.
Zyrat e IuteCredit dhe oraret e punes mund te gjenden ketu.
Shuma e aprovuar mund te terhiqet menjehere ne zyrat e Easy Pay, Posta Shqiptare, Unionnet-Western Union, menjehere pas firmosjes, ose ne llogarine bankare nepermjet transferimit ne llogarine bankare.
Po, ju mund t’i terhiqni parate prane zyrave te Postes Shqiptare, Unionnet-Western Union, EasyPay  si edhe ne fundjave.
Pagesat e kredive mund te behen nepermjet Postes Shqiptare, Unionnet-Western Union, EasyPay, Pay&Go ose ne nje nga bankat e meposhtme: BKT, Credins Bank.
Po, IuteCredit Albania ofron mundesine e pezullimit per nje afat te shkurter kohor per kestin e kredise. Ju lutem na kontaktoni per te marre informacionin e plote per rastin tuaj specifik.
Po, kredia mund te mbyllet para afatit te percaktuar. Ju lutem na kontaktoni per te marre informacionin e plote per rastin tuaj.
Nese pagesa nuk do te behet ne afatin e parashikuar, ne do tju rikujtojme per vonesen. Vonesa ne pagesa shton kostot tuaja, pasi mbi to vendosen penalitete. Nese ju keni probleme ne pagesa na kontaktoni per t'ju informuar.
Po, IuteCredit ju financon ne blerjen e mallrave ne dyqanet tona partnere. Lista e dyqaneve tona partnere mund te gjendet ketu.