Partneriteti me Posten Shqiptare i lejon klienteve tane:Posta-Shqiptare

  • te terheqin parate pas nenshkrimit te kontrates ne menyren me te shpejte te mundshme dhe ne periudhat kohore qe klienti ka mundesi
  • te kryejne pagesat mujore te kredise ne zyrat e postes ne menyre shume te thjeshte, te shpejte dhe ne kohen e pershtatshme per klientin
  • te aplikojne per kredi dhe firmosin kontraten ne zyrat qendrore te postes shqiptare.

Oraret e punes se zyrave te postes location http://www.postashqiptare.al/