044 50 50 60 E HENE-E SHTUNE 8:00-20:30 E DIEL 8:00-20:30

IuteCredit Albania

Si mund të aplikoj për kredi dhe ku?
Ju mund të aplikoni për kredi nga e hëna në të djelë në: * Degët tona në Shqipëri, www.iutecredit.al/kontakt/ * Faqja jonë zyrtare: webwww.iutecredit.al/ * Partnerët tanë cash, si: Posta Shqiptare, Western Union, Raeafs, Abi Exchange * Partnerët tanë të shitjeve (dyqanet), * Me SMS * Duke telefonuar në numrin e shërbimit të klientit 044 50 50 60.
Cilat janë kushtet e aplikimit?
1) Qytetarët shqiptarë, 2) llojet e punësimit: të punësuar zyrtarisht, të punësuar jozyrtarisht, sipërmarrës, pensionistë, të vetëpunësuar, 3) Dokument identifikimi i vlefshëm si: letërnjoftim ose pasaportë e cila duhet të paraqitet në momentin e aplikimit, 4) Mosha më e zakonshme është 18 – 70 vjeç (në varësi të llojit të kredisë që po aplikoni).
Çfarë dokumentacioni kërkohet për të aplikuar?
Dokumenti i identifikimit është i nevojshëm, si karta e identitetit ose pasaporta. Ju lutemi sigurohuni që ato te mos kenë skaduar dhe janë në gjendje të rregullt vizuale, për të shmangur problemet me leximin e të dhënave.
Si dhe ku i paguaj këstet e mia?
Ju mund të paguani këstet tuaja mujore në çdo kohë dhe në çdo pikë: * Western Union * Easypay * BKT ose Credins Bank * Reafes * Posta Shqiptare * ABI. Secili partner ose bankë ka tarifën e tij të pagesës përkatëse, të cilën e paguan klienti.
Sa kohë duhet për të marrë një përgjigje për kërkesën time?
Nga paraqitja e aplikacionit, duhen maksimumi 7 minuta për të marrë përgjigje për kërkesën tuaj. Ju do të informoheni nga stafi ynë përmes një telefonate për miratimin ose refuzimin e aplikimit..
Sa kohë duhet për të marrë një përgjigje për kërkesën time?
Çfarë ndodh nëse vonoj këstin tim?
Nëse pagesat e kësteve vonohen, do t’ju kreditohen: interesat mbi vonesat (0.85% të këstit mujor të cilat janë çdo ditë), tarifë sms për kujtesë (200 lekë), tarifë letre kujtese (1500 lekë). Gjithashtu ju do të informoheni gjatë gjithë periudhës së kredisë nga stafi ynë përmes thirrjeve kujtuese, për borxhin tuaj aktual në IuteCredit.