044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

Si mund të aplikoj për kredi dhe ku?
Ju mund të aplikoni për kredi nga e hëna në të djelë në: * Degët tona në Shqipëri, www.iutecredit.al/kontakt/ * Faqja jonë zyrtare: www.iutecredit.al/ * Partnerët tanë cash, si: Posta Shqiptare, Western Union, Raeafs, Abi Exchange * Partnerët tanë të shitjeve (dyqanet), * Me SMS * Duke telefonuar në numrin e shërbimit të klientit 044 50 50 60.
Cilat janë kushtet e aplikimit?
1) Qytetarët shqiptarë, 2) llojet e punësimit: të punësuar zyrtarisht, të punësuar jozyrtarisht, sipërmarrës, pensionistë, të vetëpunësuar, 3) Dokument identifikimi i vlefshëm si: letërnjoftim ose pasaportë e cila duhet të paraqitet në momentin e aplikimit, 4) Mosha më e zakonshme është 18 – 70 vjeç (në varësi të llojit të kredisë që po aplikoni).
Çfarë dokumentacioni kërkohet për të aplikuar?
Dokumenti i identifikimit është i nevojshëm, si karta e identitetit ose pasaporta. Ju lutemi sigurohuni që ato te mos kenë skaduar dhe janë në gjendje të rregullt vizuale, për të shmangur problemet me leximin e të dhënave.
Si dhe ku i paguaj këstet e mia?
Ju mund të paguani këstet tuaja mujore në çdo kohë dhe në çdo pikë: * Western Union * Easypay * BKT ose Credins Bank * Reafes * Posta Shqiptare * ABI. Secili partner ose bankë ka tarifën e tij të pagesës përkatëse, të cilën e paguan klienti.
Sa kohë duhet për të marrë një përgjigje për kërkesën time?
Nga paraqitja e aplikacionit, duhen maksimumi 7 minuta për të marrë përgjigje për kërkesën tuaj. Ju do të informoheni nga stafi ynë përmes një telefonate për miratimin ose refuzimin e aplikimit..