044 50 50 60 E HENE-E SHTUNE 8:00-20:30 E DIEL 8:00-20:30

IuteCredit Albania

Kush mund të aplikojë për një kredi?
Aplikimi për kredi mund të bëhet nga çdo shtetas shqiptar mbi 18 vjeç i cili është i punësuar, pensionist ose sipërmarrës.
Çfarë është komisioni i administrimit?
Komisioni i aplikimit është kostoja e shërbimit financiar për kontrollin e aplikimit të kredisë.
Sa shpejtë proçedohet aplikimi?
Aplikimi proçedohet në më pak se 10 minuta.
Ku mund të bëhet aplikimi për kredi?
Ju mund te aplikoni online, në degët e IuteCredit ose zyrat e Postës Shqiptare, Easy Pay, Raeas etj.
Ku mund të tërhiqen paratë?
Shuma e aprovuar mund të tërhiqet menjëherë në zyrat e Easy Pay, Posta Shqiptare, Llogarinë bankare, menjëherë pas firmosjes së kontratës.