044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Misioni ynë

IuteCredit është themeluar në vitin 2008 dhe është një kompani lider Evropiane e financave personale me bazë në Talin (Estoni). AS IuteCredit Europe është një holding e specializuar në dhënien e kredisë personale nëpërmjet filialeve të saj, që përdorin kapital të vetë dhe kapital huaje. Sot, IuteCredit Europe operon nëpërmjet 5 filialeve në Moldavi, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Bullgari, Bosnjë dhe Hercegovinë. IuteCredit Albania ShA, licensohet nga Banka e Shqipërisë më 31 Mars 2015.

Disa nga produktet e ofruara nga IuteCedit Albania janë: Kredi për biznese të vogla (e re), kredi në para, kredi për makina dhe produkte të tjera të përdorimit të përditshëm.

Pikat tona të forta janë qëndrueshmëria dhe thjeshtësia, produktet transparente dhe të qënurit të pranishëm gjithmonë dhe kudo për të gjithë klientët tanë.

IuteCredit Albania aktualisht operon në Shqipëri përmes 13 degëve, zyrat e Postës Shqipëtare, zyrat e Easy Pay, Western Union dhe me më shumë se 1,000 pika shitjesh (shitës me pakicë).

Që nga Prilli 2015, IuteCredit Albania i besojnë më shumë se 250,000 klientë, të sherbyer nga një ekip 139 personash duke përfshirë menaxhimin dhe ekipin e shërbimit të klientit.

Vizioni

IuteCredit Albania, si pjesë e grupit mëmë në Estoni, në vendin më teknologjik në botë synon të jetë një ndër institucionet financiare më të mira ne rajon, e njohur për rritje të shpejtë dhe që dallon mes të tjerash për shërbimin e shpejtë dhe cilësor ndaj klientit. IuteCredit ka në fokus klientet duke u përpjekur të lehtësoje aksesin ndaj financave për kategorinë e klientëve të saj. E ardhmja i takon teknologjisë, aksesit të shpejtë ndaj shërbimeve financiare, shërbimit të shpejtë dhe cilësor, duke përfshire këtu kreditimin, transferimin etj dhe IuteCredit është pjesë e kësaj të ardhme që sot. Përvoja e jashtëzakonshme që ne ju ofrojme klientëve është arsyeja pse njerëzit do të kthehen sërisht.

6

Vite eksperiencë

123

Punonjës
të dedikuar

500

Partnerë
aktivë

69K

Klientë
të lumtur

Qeverisja

Këshilli Mbikëqyrës

Tarvo RAHUMÄGI – Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës
z. Rahumägi mban një diplomë të nivelit Master në drejtësi si dhe gjithashtu ka plotësuar studimet e veta me një program MBA pranë Shkollës së Biznesit Estoni. Tarvo Rahumägi ka një karrierë të shkëlqyer 20 vjecare me eksperiencë në manaxhim, udhëheqje, zhvillim strategjik biznesi si dhe ofrim këshillimi për kompani të ndryshme ndërkombëtare, kryesisht në lëmin e shërbimeve ligjore dhe financiare.

Kristel KURVITS – Anëtare e Këshillit Mbikëqyrës
Znj. Kristel Kurvits zotëron nje diplomë të nivelit Master në Manaxhim Financiar lëshuar nga Shkolla e Biznesit Estoni. Përpara se të bashkohej me Iutecredit, në vitin 2017, Kristel ishte përgjegjëse kontabiliteti pranë Ektornet Land Estonia OÜ (pjesë e Sëedbank Group) si dhe për raportimin financiar të kompanive të grupit.

Allar NIINEPUU – Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës
z. Niinepuu është diplomuar pranë qendrës Estoneze Detare të Edukimit në vitin 1992 dhe mban një diplomë në drejtim anijesh. Allar është gjithashtu anëtar Bordit Drejtues të Shoqërise Arco Vara AS si dhe anëtar i Bordit të Manaxhimit të shoqërive Alarmo Kapital, GEST Invest Grupp, Intelligent Robots dhe Kavass.

Drejtoria

Akan AJDINI – Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
Z. Ajdini ka lindur në Tiranë në Shkurt 1979. Ai e filloi formimin e tij profesional në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik në vitin 1997 ku u diplomua për Administrim Biznesi në vitin 2001. Ka përfunduar me sukses akademinë e Procredit Bank ne Fürth, Gjermani, me kohëzgjatje prej një periudhe 34 javore, përgjate viteve 2009 -2011, organizuar nga ProCredit Holding AG & Co. KGaA. Akan Ajdini është njohës shumë i mirë i gjuhës angleze, asaj italiane si dhe gjuhes frënge. Z. Ajdini, filloi karrieren e tij bankare në vitin 2004 dhe prej kesaj date ka përvijuar nje karriere te sukseshme në këtë industri, duke mbuluar nje sërë pozicionesh drejtuese në sektorin bankar në Shqipëri.
Në vitin 2017, pas 13 vitesh të suskseshme karrierë bankare në treg, Akan Ajdini, iu bashkua skuadres së IuteCredit në pozicionin Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv. Gjatë drejtimit të z. Ajdini, IuteCredit ka njohur, rritje te konsiderueshme, matur kjo në shifra kredidhënie dhe përfitueshmërie, por edhe në nivel të matjes së kënaqësisë në punë, sic rezulton nga sondazhi i përvitshem në IuteCredit, sipas të cilit 85% e stafit shprehet në mënyrë konstante nga viti në vit, se janë të kënaqur që punojnë në IuteCredit duke dëshmuar kështu fokusin e shoqërisë dhe drejtuesve të saj tek punonjësit me qëllimin për të ndërtuar gjithashtu një emër të mire edhe në tregun e punës duke u bërë zgjedhja kryesore e shumë punëkërkuesve

I nderuar klient ju informojmë se duke filluar nga data 27/08/2022 hyn në fuqi ndryshimi i Komisionit të Shtyerjes së datës së pagesës të pasqyruar në Kontratën e kredisë kushte specifike:

Pika 2.4: Huamarrësi mundet,  t’i drejtojë Huadhënësit një kërkesë të arsyetuar, me një nga mjetet ë qëndrueshme të komunikimit, për pezullimin e detyrimeve të tij kundrejt  Huadhënësit, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 17 ditë kalendarike sipas kushteve të Kontratës së Përgjithshme. Në këtë rast, Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit Komisionin e Pezullimit, i cili është 1000 Lekë.

Faleminderit!