Në maj 2021, 15 auditues shqiptarë, nga industri të ndryshme si Banka, Agjensi Qeveritare, etj., Morën pjesë në Kampionatin Shqiptar të Auditimit, të organizuar nga Instituti i Audituesve të Brendshëm | IIA në Shqipëri dhe Qendra e Kërkimit të Auditimit | Instituti ARC-Gjermani.

Kjo ishte faza e pare e turneut, ku zgjidhen pjesëmarrësit më të mirë nga secili vend, të cilët më pas në fazën e dytë do të garojnë së bashku dhe kundër njëri-tjetrit në Kampionatin Evropian të Auditimit për vendin e tyre.

Në këtë fazë të parë të Konkurrencës së Njohurive të Auditimit, IuteCredit Albania është përfaqësuar nga Audituesi i Brendshëm, Edvin Haxhiraj.

Pjesëmarrësit garuan virtualisht si lojtarë individualë dhe në grupe me tre, në një garë të Auditimit të Biznesit. Për të arritur qëllimin e garës, pjesëmarrësit duhej t’i përgjigjeshin pyetjeve të kompetencës së auditimit, të sillnin temat e tyre të auditimit të brendshëm, të sfidonin pjesëmarrësit e tjerë në lidhje me njohuritë e tyre në auditim dhe të përdorin aftësitë e tyre të auditimit.

Gjatë këtij procesi, pjesëmarrësit patën mundësinë të zhvillojnë aftësitë e tyre në Teknikat Operative të Auditimit, Menaxhimin e Angazhimit të Auditimit, dhe gjithashtu tema të tjera të auditimit.

Pas 4 javësh konkurruese, maratona shqiptare në lojën e biznesit të auditimit të brendshëm mori fund dhe më 11 qershor, IIA Albania dhe Instituti i Kërkimit të Auditimit shpallën fituesit e Kampionatit Kombëtar të Auditimit Shqiptar: (1) Top 5 MVP (2) Top 3 Ekipet dhe (3) Ekipi Kombëtar i Auditimit Shqiptar, të cilët do të përfaqësojnë Shqipërinë në Kampionatin Evropian të Auditimit.

IuteCredit Albania ka kënaqësinë të njoftojë se në këtë turne, Edvin Haxhiraj, përfaqësues I IuteCredit Albania është renditur si një nga audituesit më të mirë, duke marrë vendin e 2-të individualisht dhe duke qenë në vendin e 1-rë si skuadër.

Edvin Haxhiraj, është pjesë e IuteCredit Albania prej 2 vitesh në pozicionin e Audituesit të Lartë të Brendshëm, pas 16 vjet përvojë në industrinë Bankare, duke punuar për Bankat lokale dhe ndërkombëtare, të tilla si Banka Kombëtare e Greqisë (NBG), Banka Kombëtare Tregtare (BKT) dhe Banka Amerikane e Investimeve (ABI).

Para eksperiencës uteCredit Albania, Edvin ka punuar për 8 vjet si Auditues i Brendshëm në Bankën Kombëtare të Greqisë, duke përvetësuar njohuri të shumta në fushën e auditimit. Ndërsa ai është me përvojë edhe në Menaxhimin e NPL, Analizën e Kredive dhe Menaxhimin e Degëve.

Edvin, është diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universiteti i Stambollit, Turqi dhe ka një Master të Administrimit të Biznesit (MBA) në Universiteti Epoka, në Shqipëri.

Gjatë periudhës së tij të punës në IuteCredit Albania, Edvin ka kontribuar në krijimin e Departamentit të Auditimit të Brendshëm sipas kërkesave rregullatorëve (Banka e Shqipërisë) dhe Standardeve Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm. Përveç kësaj ai i ka shtuar vlerë kompanisë përmes rekomandimeve të dhëna në lidhje me përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, parandalimin e mashtrimit dhe gjithashtu përmirësimin e operacioneve të kompanisë.

IuteCredit Albania përgëzon Edvinin për arritjet në Kampionatin Shqiptar të Auditimit dhe i uron fat në Kampionatin Evropian të Auditimit.

Në link më poshtë mund të shikoni përfaqësimin e Edvin Haxhiraj, në Garën e Auditimit të Biznesit, si një nga përfaqësimet më të mira të Kampionatin Shqiptar të Auditimit, postuar nga Kampionati i Auditimit. https://www.linkedin.com/posts/audit-championship_auditchampionship-internalauditors-internerevision-activity-6807214933793673216-EfdK