Bli me IutePay dhe FITO PARA!

Zgjidh produktet me IutePay, firmos, dhe paguaj më vonë. Të gjitha blerjet do të bëhen pjesë e llotarisë dhe 3 fatlumët do të mund të fitojnë 70,000 Lekë. Llotaria fillon në datë 11.04.2022 dhe mbaron në 15.04.2022