Dhurimi i gjakut merr shumë pak kohë, por tregon sa shumë të përbashkëta kemi dhe si një jetë mund të shpëtohet me aq pak.
Dhuro gjak dhe shiko sesi të gjithë kemi një tip të përshtatshëm, askush nuk është i vetëm!

Ekipi i IuteCredit Albania i bashkohet nismës duke dhuruar gjak në zyrat qëndrore në Tiranë.