Kreditë konsumatore janë një mënyrë shumë efikase për t’i dhënë shtysë një sipërmarrësi të inicjojë idetë e tij apo të zhvillojë më tej biznesin e tij. Një nga avantazhet kryesore që ky stil financimi ka, është ofrimi i qetësisë për sipërmarrësin për t’i përdorur fondet e tij në në mënyrën e duhur. Kreditë e vogla mund të përdoren për të mbuluar shpenzimet fillestare, të tilla si blerja e pajisjeve, marrja me qira e hapësirës për zyra ose punësimi i personelit. Kur përdoren me efikasitet, kreditë e vogla mund të jenë çelësi për të nisur një biznes.

Për shembull, kur Anita Roddick filloi The Body Shop në 1976, ajo përdori një kredi prej 4000 £ për të filluar e kthyer në realitet idenë e saj.

Shumë biznese të suksesshme, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel global, kanë filluar me një kredi të vogël. Walmart, Starbucks, Dell dhe The Body Shop janë të gjithë shembuj sesi një ide biznesi ka nevojë për dy gjëra: momentin e duhur dhe kapitalin fillestar. Shpesh herë mikrofinanca ofron kapitalin e duhur në momentin e duhur

Një nga institucionet mikrofinanciare që ofron kredi të vogla konsumatore, me aplikim të shpejtë dhe të thjeshtuar është IuteCredit Albania. Mendësia e tyre fleksibën e bën më të lehtë për sipërmarrësit që të fokusohen në ndërtimin e bizneseve të tyre. Kështu, me idenë e duhur dhe me pak kapital fillestar, çdokush mund të fillojë rrugën drejt suksesit.