IuteCredit Albania SH.A njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 28 Qershor 2023, komisioni per disbursimin e  Kredise – shërbim i ofruar  pranë partnerëve tane si: EASY PAY  POSTA SHQIPTARE, RAEA FINANCIAL SERVICES dhe UNION FINANCIAR TIRANE nuk do te kryhen me komision prane partnereve por do të realizohen drejtëpërdrejtë nepermjet IuteCredit Albania SH.A. Këto komisione do të jenë pjesë e listës së çmimeve të publikuar në faqen tone zyrtare si dhe  pranë të gjithë degëve tona ku do të merrni çdo sqarim te nevojshëm lidhur me aplikimin e tyre.