044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Tirane

IuteCredit Albania, institucion mikro-financiar, po kërkon kandidatë në pozicionin “Këshillues Klienti”, për Degët tona në Tiranë.
Nëse jeni energjik dhe zoteroni aftësi shumë të mira komunikuese, ju inkurajojmë të aplikoni.


Detyrat e punës:

 • Të komunikoni në mënyrë proaktive me klientët për të identifikuar nevojat e tyre si dhe për të vlerësuar nëse klienti përmbush kriteret për dhënien e kredisë.
 • Të plotësoni aplikimet për kredi në sistem si dhe këshilloni klientët për të drejtat dhe detyrimet, që rrjedhin nga lidhja e kontratës midis dy palëve.
 • Të sugjeroni, vlerësoni dhe prezantoni tek klientët të gjitha opsionet në lidhje me afatin dhe shumën e kredisë, në mënyrë që klienti të përballojë këstin e kredisë
 • Të ndjekë me anë të telefonit procesin e mbledhjes së këstit të kredisë dhe sugjeroni për ri-financim klientët ekzistues, të cilët i përmbushin kriteret në bazë të procedurave dhe rregulloreve të brendshme të kompanisë
 • Të tregojë përkushtim maksimal për të ndërtuar marrëdhënie besimi, besnikërie dhe kënaqësie ndaj klientit gjatë çdo ndërveprimi të klientit me IuteCredit Albania
 • Të veprojë në përputhje me ligjet dhe rregulloret dhe t’i përmbahet udhëzimeve të pajtueshmërisë mbi dhënien e kredisë
 • Të ruaj konfidencialitetit në lidhje me të dhënat e klientëve.

Aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi për të kryer shumë detyra në një mjedis shumë dinamik
 • Orientimi drejt kënaqësisë së klientit dhe kompetencat e shitjes
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip
 • Aftësi për të reaguar me qetësi dhe profesionalizëm ndaj situatave stresuese
 • Duhet të jetë tolerant ndaj të gjitha llojeve të personalitetit të klientëve,
 • Njohuri pune të aplikacionit të Microsoft Office

Edukimi / Eksperienca e punës:

 • Diplomë bachelor
 • Eksperiencë në institucionet financiare apo në pozicione të ngjashme do të konsiderohej një avantazh
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 16.05.2022