044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Tirane

DETYRAT KRYESORE:

 • Siguroje cilësinë e shërbimit në të gjitha pikat e kontaktit me klientët;
 • Përgjegjës për trajnimin e të punësuarve të rinj gjate trajnimit orientues fillestar;
 • Mbështet Menaxheret e Departamenteve dhe Drejtoret e Degeve në vlerësimet e stafit ne periudhen e proves dhe cdo muaj ne vleresimin e performances;
 • Përgjegjës për organizimin dhe mbajtjen e trajnimeve lidhur me procesin e punës dhe per tema të ndryshme
 • Përgjegjës për monitorimin e minimum 5 thirrjeve në muaj për çdo Sherbim Klienti dhe plotësimin e skemës së vlerësimit sipas standardit të vendosur nga grupi.
 • Monitoron çdo dy mujor kushtet cilësore të shërbimit/degës së ofruar në degë
 • Përgjegjës për identifikimin e nevojave për trajnim të stafit përmes vlerësimit të thirrjeve, rezultateve të performancës dhe vizitave në degë
 • Përgjegjës për analizimin dhe ndjekjen e të gjitha gabimeve të stafit që vijnë nga të gjitha kanalet dhe departamentet e tjera
 • Përgatit dhe analizon raportet e cilësisë së brendshme dhe të jashtme dhe dergon per rishikim stafit drejtues.
 • Punon ngushtë me Menaxheret e Shërbimit të Klientit për të ndërhyrë dhe përmirësuar shërbimin e ofruar nga stafi i tyre.
 • Përgjegjës për monitorimin dhe përmirësimin e anketave të NPS-së, duke analizuar dhe kontakuar komentet negative
 • Kryen ‘Mystery shopping” ne te gjitha kanalet tona të kontaktit dhe ndan komentet dhe nevojat për përmirësim me menaxhimin

PËR KËTË POZICION JU NEVOJITEN:

 • Aftësi të shkëlqyera për shërbimin ndaj klientit dhe përkushtimin për të ofruar një eksperiencë të jashtëzakonshëm ndaj klientit;
 • Vetë-motivues dhe i nxitur per rezultate
 • Aftësi analitike
 • Aftësi të menaxhimit të kohës
 • Të jetë multi-tasking
 • Duhet të jetë shume i aftë me paketën Office
 • Të ketë diplomë/Master
 • Përvojë në banking /eksperiencë klienti
 • Eksperiencë e provuar si trajnues
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Aftësi drejtuese të mjetit, patentë Klasi B

Afati për të aplikuar deri në 06.06.2022
Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit hr@iutecredit.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.