044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Tiranë

DETYRAT KRYESORE:

 • Përgjegjës për rregjistrimin e saktë të faturave mujore blerje/shitje në sistemin financiar;
 • Përgjegjës për rregjistrim në sistemin financiar të transaksioneve të realizuar nëpërmjet bankës;
 • Rakordon dhe jep informacion të plotë në lidhje me kartelat furnitor/klient, detyrimet dhe të drejtat të prapambetura;
 • Përgatitja e dokumentacionit justifikues për të gjitha veprimet financiare, administrimin e tij dhe mirëmbatjen e arkivës financiare.

PËR KËTË POZICION JU NEVOJITEN:

 • Të ketë diplomë universitare/Master në profilin Financë, Administrim Biznesi apo Kontabilitet;
 • Eksperiencë pune 1-2 vite në këtë profil;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Duhet të jetë shumë i aftë me paketën Office ;
 • Aftësi analitike;
 • Aftësi të menaxhimit të kohës;
 • Të jetë multi-tasking.

Afati për të aplikuar deri në 20.06.2022

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.