044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

IuteCredit Albania

Kompensimi dhe përfitimet

Iutecredit Albania vlerëson angazhimin që tregojnë punonjësit e saj për të arritur sukses, të cilat ndikojnë në realizimin e objektivave të kompanisë. Rrjedhimisht, Iutecredit Albania ofron kompensim fleksibël dhe të shkëlqyeshëm paralelisht me paketën e përfitimeve duke synuar plotësimin e nevojave të ndryshme dhe kënaqësinë në punë të punonjësve tanë.

Për të siguruar angazhimin, kënaqësinë, besnikërinë dhe mirëqënien sociale të stafit tonë, Iutecredit Albania, ka hartuar dhe zbatuar skema të ndryshme bonuse dhe përfitime të tjera, që e dallojnë atë nga punëdhënësit e tjerë që operojnë në territorin e Shqipërisë.

Përfitime të tjera për punonjësit (përveç asaj që kërkohet në bazë të Kodit të Punës)

• Skemën e Pensionit Privat

• Sigurimi Privat i Shëndetit dhe Jetës

• “Vizitoni botën” për punonjësit më të mirë

• Bonusi i lindjes së fëmijës

• Ndihma financiare (vdekja e anëtarëve të familjes ose raste të veçanta)

• Bonuse të ndryshme të skemës bazuar në performancën mujore për pozicione të veçanta •Bonusi i performancës në mes vitit dhe asaj vjetore bazuar në rezultatet e kompanisë dhe performancën individuale të punonjësve

• Kurse trajnimi dhe zhvillimi