044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

MyIute - Kreditë dhe
financat e tua në kohë reale 24/7

Kurse kohë dhe para.

phone

Përjeto eksperiencën e aplikacionit MyIute në smartphone-in ose tabletin tënd!
Shkarko falas MyIute nga Google Play ose App Store.

Avantazhet

  • I thjeshtë, i shpejtë, i sigurt.
  • Kryej pagesa direkt nga aplikacioni.
  • Oferta të personalizuara.
  • Shtyjra e këstit për herë të parë falas.
  • Merr vërtetimin për mbylljen e kredisë.
  • Informuhu i pari për ofertat më të mira nga partnerët tanë.

Bëhu klient i IuteCredit

img

Shkarko aplikacionin MyIute.

img

Më pas, apliko për kredi duke plotësuar të dhënat e tua dhe shumë shpejt do t'ju vijë aprovimi.

img

Identifiko veten.

img

Në përfundim, firmos kontratën në aplikacionin MyIute.

Nëse tashmë je klient I IuteCredit.

img

Shkarko aplikacionin MyIute

img

Më pas, vendos Numrin Personal të ID tënde dhe shumë shpejt do t'ju vijë kodi i verifikimit.

img

Në përfundim, përjeto eksperiencën e shërbimeve e shumta të aplikacionit MyIute, veçanërsiht nëshkrimit elektronik.

*Para se të aplikoni për një kredi, ju këshillojmë të merrni parasysh mundësitë tuaja financiare për të ripaguar dhe ju lutemi të ndani me ne të gjitha informacionet e sakta dhe të rëndësishme në lidhje me situatën tuaj financiare. Përpara nëshkrimit, ju sugjerojme të mendoni edhe njëherë me kujdes nevojën e përdorimit të produkteve të kredisë. Shembull: një huamarrës i ri për një kredi prej 100,000 Lekë për një periudhë ripagimi prej 12 muajsh duhet të paguaj një këst mujor prej 12,403 Lekë, dhe shuma totale që i nevojitet për të shlyer është 148,845 Lekë deri në fund të kredisë, me NEI 117%. Llogaritja është e përafërt dhe mund të ndryshojë në varësi të kushteve të dhëna për ju dhe vlerësimit tuaj të kredisë.

I nderuar klient ju informojmë se duke filluar nga data 27/08/2022 hyn në fuqi ndryshimi i Komisionit të Shtyerjes së datës së pagesës të pasqyruar në Kontratën e kredisë kushte specifike:

Pika 2.4: Huamarrësi mundet,  t’i drejtojë Huadhënësit një kërkesë të arsyetuar, me një nga mjetet ë qëndrueshme të komunikimit, për pezullimin e detyrimeve të tij kundrejt  Huadhënësit, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 17 ditë kalendarike sipas kushteve të Kontratës së Përgjithshme. Në këtë rast, Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit Komisionin e Pezullimit, i cili është 1000 Lekë.

Faleminderit!