044 50 50 60 E HËNË - E SHTUNË 08:00-20:00 E DIEL 09:00 – 15:00 WhatsApp

Kërko në rrjetin e dyqaneve partnerë me IuteCredit.

Kujdesi Shendetsor

Auto & Moto

Bizhuteri & Aksesore

Bizhuteri & Aksesore

Celulare

Elektro shtëpiake

Kujdesi Shendetsor

Shtëpi & Kopësht

Auto & Moto

Shtëpi & Kopësht

Kujdesi Shendetsor

Bizhuteri & Aksesore

Kujdesi Shendetsor

Mobileri

Elektro shtëpiake

Celulare

Celulare

Celulare

Celulare

Elektro shtëpiake

Elektro shtëpiake

I nderuar klient ju informojmë se duke filluar nga data 27/08/2022 hyn në fuqi ndryshimi i Komisionit të Shtyerjes së datës së pagesës të pasqyruar në Kontratën e kredisë kushte specifike:

Pika 2.4: Huamarrësi mundet,  t’i drejtojë Huadhënësit një kërkesë të arsyetuar, me një nga mjetet ë qëndrueshme të komunikimit, për pezullimin e detyrimeve të tij kundrejt  Huadhënësit, për një periudhë kohe jo më të gjatë se 17 ditë kalendarike sipas kushteve të Kontratës së Përgjithshme. Në këtë rast, Huamarrësi do t’i paguajë Huadhënësit Komisionin e Pezullimit, i cili është 1000 Lekë.

Faleminderit!