044 50 50 60 E HËNË – E DIEL 8:00 - 20:30

Mundësia e vitit

Vjen vetëm një herë në vit me IuteCredit

25% ulje në interesa

Kredi deri në 300,000 Lekë

16-26 Nëntor

*Përfiton kushdo që aplikon brenda datave

* Vlera e përllogaritur është vetëm për qëllime demonstrative. 25% zbritje do të aplikohet nëse kërkesa juaj e kredisë miratohet nga këshilluesit tanë.

Apliko Tani!

Shuma e kredisë

ALL

Afati i kredisë

muaj

Kësti mujor --

Komisioni --

Kosto Administrimi --

Interesat --

Kostot totale të kredisë --

NEI --

Të dhënat personale

Emër *

Mbiemër *

Numri Personal i ID *

Datëlindja*

Numri juaj i celularit*

Atësia*

Adresa e email

Komente

Kujdes! IuteCredit ofron shërbime financiare. Para se të aplikoni për një kredi, ju këshillojmë të merrni parasysh mundësitë tuaja financiare dhe të ndani me ne informacion të saktë dhe të rëndësishëm për situatën tuaj financiare. Për shembull, një klient i ri për vlerën 10,000, për një periudhë 12 muaj do të ketë normën e interesit prej 17%, kosto administrimi 9%, komision 36.8% dhe APR 95.25%, kësti mujor do të jetë 1,322.68 Lekë. Llogaritja është e përafërt dhe ndryshon në bazë të të dhënave tuaja.