044 50 50 60 E HËNË – E DIEL 8:00 - 20:30

Kredi për klient për herë të parë

100 000 Lekë për 12 muaj

Kredi deri në

100 000 Lekë

Afat shlyerjeje deri në

12 muaj

Aprovim në vetëm

7 minuta

E Hënë – E Diel

8:00 – 20:30

APR: 87.54%

*Llogaritur në bazë të shumës 100,000 ALL për një periudhë 12 mujore.

Vizito

degët tona


Ju mund ta përfitoni këtë kredi nëse plotësoni kërkesat e mëposhtme: 

18+

Të jeni shtetas shqiptar

Të jeni i punësuar apo sipërmarrës 

Të keni një numër aktiv celulari

Të jeni klient për herë të parë

Apliko Tani!

Shuma e kredisë

ALL

Afati i kredisë

muaj

Kësti mujor --

Komisioni --

Kosto Administrimi --

Interesat --

Kostot totale të kredisë --

NEI --

Të dhënat personale

Emër *

Mbiemër *

Numri Personal i ID *

Datëlindja*

Numri juaj i celularit*

Atësia*

Adresa e email

Komente

Kujdes! IuteCredit ofron shërbime financiare. Para se të aplikoni për një kredi, ju këshillojmë të merrni parasysh mundësitë tuaja financiare dhe të ndani me ne informacion të saktë dhe të rëndësishëm për situatën tuaj financiare. Për shembull, një klient i ri për vlerën 10,000, për një periudhë 12 muaj do të ketë normën e interesit prej 17%, kosto administrimi 9%, komision 36.8% dhe APR 95.25%, kësti mujor do të jetë 1,322.68 Lekë. Llogaritja është e përafërt dhe ndryshon në bazë të të dhënave tuaja.