044 50 50 60 E HËNË - E DIEL 08:00 – 21:00 WhatsApp

Sarandë, Gjirokastër, Lezhë, Pogradec dhe Kukës

Nëse jeni energjik dhe zotëroni aftësi shumë të mira komunikimi, ju inkurajojmë të aplikoni.

Detyrat e punës:

 • Kontribuon në arritjen dhe tejkalimin e targeteve të degës bazuar në treguesit e performancës që u është dhënë
 • Siguron eksperiencën më të mirë për klientët dhe krijon klientë besnik për kompaninë
 • Zbaton procedurat dhe politikat në fuqi
 • Trajton ankesat/kërkesat/ feedback-un e klienteve në mënyrë profesionale
 • Kryen telefonata efektive drejt klientëve me vonesë në pagesa
 • Kryen telefonata “After Sale” drejtuar klientëve egzistues për tu ofruar shërbime të tjera
 • Respekton kodin e etikës së kompanisë
 • Pergjigjet në mënyrë efektive thirrjeve hyrëse sipas kërkesave të punës


Aftësitë e kërkuara:

 • Diplomë bachelor në biznes, financë ose fusha të ngjashme
 • Komunikim të shkëlqyer dhe aftësi ndërpersonale
 • Aftësia për të kryer shumë detyra në një mjedis shumë dinamik
 • Orientimi drejt kënaqësisë së klientit dhe aftësi në shitje
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip me mbikqyrje të limituar
 • Aftësia për të reaguar me qetësi dhe profesionalizëm ndaj situatave stresuese
 • Duhet të jetë tolerant ndaj të gjitha llojeve të personalitetit të klientëve, punonjësish etj
 • Njohuri pune të paketës :Microsoft Office
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze


Afati i fundit për të aplikuar: 30.09.2023
Për të aplikuar në këtë pozicion, dërgoni CV tuaj në hr@iutecredit.al