044 50 50 60 E HËNË - E DIEL 08:00 – 21:00 WhatsApp

Vlorë

DETYRAT KRYESORE :

 • Identifikon mundësi te reja biznesi dhe prezanton zhvillimin e modelit të biznesit IuteCredit tek partneret potencial.
 • Ndërton dhe mirëmban marrëdhënie me partnerët, biznese që shesin produktet/shërbimet e tyre më këste.
 • Përgjegjës për zhvillimin/rritjen e portofolit të partnerëve, mbajtjen e sa më shumë pikave aktive si dhe kontraktimin e partnerëve të rinj.
 • Prezanton/sugjeron produktet dhe shërbimet e IuteCredit tek çdo partner, në përshtatje me kërkesat dhe nevojat e partnerit.
 • Trajnon stafin e shitjes së partnerit me qëllim nxitjen e shitjeve të produkteve/shërbimeve të IuteCredit, dhe sigurohet që procesi i shitjes bëhet konform prodecurave në fuqi.
 • Monitoron çdo ditë rezultatet e shitjeve me patnerët dhe merr masa për partnerë që nuk performojnë, me qëllim përmbushjen e targetave të vendosura nga supervizori.
 • Në bashkëpunim me departamentin e marketingut, ndihmon partnerin me zgjidhje praktike për të rekalmuar mundesinë e shitjes me këste.
 • Menaxhon problematikat ose ankesat e partnerit në lidhje me shërbimin e IuteCredit.

PËR KËTË POZICION JU NEVOJITEN:

 • Aftësi të shkëlqyera shitjeje
 • Komunikim shumë i mirë dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhenie me partnerët
 • Disiplinë dhe aftësi për të punuar i pavarur
 • Dëshirë për të punuar në terren
 • Aftësi për të punuar nën presionin e arritjes së rezultateve
 • Eksperiencë të mëparshme në shitje, preferohet mbi 2 vjet
 • Aftësi drejtuese të mjetit, patentë Klasi B

JU OFROJME:

 • Pagë konkuruese.
 • Bonus mujor/ vjetor bazuar në performance.
 • Skemën e Pensionit Privat dhe sigurim privat i Shëndetit dhe Jetës.
 • Mundësi për të udhetuar Botën.
 • Aktivitete Team Building të rregullta
 • Mundësi zhvillimi personal dhe profesional.

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti.